Fakultet političkih nauka, 13.05.2019

Vježbe IXZa naredni čas vježbi je planirana diskusija na temu partijskih sistema u postkomunističkoj Evropi. Diskusija će se zasnivati na tekstu:

Bértoa, F. C. (2013). Post-communist politics: On the divergence (and/or convergence) of East and West. Government and Opposition48(3), STR: 398-427.

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 162