Fakultet političkih nauka, 30.05.2019

Dodatni bodoviStudentima koji žele nadoknaditi bodove sa jednih vježbi omogućeno je da do srijede (05.06.) napišu kraći seminarski rad. U seminarskom radu se očekuje da se studenti kritički osvrnu na rad iz preporučene dodatne literature (Vuković 2015):

Vuković, I. (2015). Political dynamics of the post-communist Montenegro: one-party show. Democratization22(1), 73-91.

Kvalitetan seminarski rad bi trebao da sadrži: vjernodostojno i koncizno sumirane ključne argumente autora, glavne hipoteze koje autor želi dokazat, kao i procjenu ubjedljivosti ponuđenih informacija/zaključaka.

Propisana dužina seminarskog rada je od 1000 do 1300 riječi.

Radove dostaviti u elektronskoj formi na nbatricevic.fpn@gmail.com.

Dokumenti

Broj posjeta : 251