Fakultet političkih nauka, 05.06.2019

Gradivo za završni ispitZavršnim ispitom obuhvaćeno je cjelokupno gradivo tokom semestra.

Vladimir Barović, Medijsko izvještavanje u kriznim situacijama (str. 11-22, 29-32, 52-133, 161-164, 230-275)
Vladislav Šćepanović, Medijski spektakl i destrukcija (str. 53-72, 95-105)
Jelena Jurišić, Marko Šapit, "Utjecaj terorizma na ulogu i djelovanje medija”
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=32890

Ksenija Đurić Atanasievski, "Uticaj medijskog izvještavanja o terorizmu na javnost i donosioce političkih odluka",
http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_2010_zima/20.%20Uticaj%20medijskog%20izvestavanja%20o%20terorizmu%20na%20javnost%20i%20donosioce%20politickih%20odluka,%20Ksenija%20Djuric-Atanasievski.pdf
Mihael Kunčik, Astrid Zipfel, Uvod u znanost o medijima i komunikologiju (str. 258-272)

Broj posjeta : 184