Fakultet političkih nauka, 02.03.2020

Prvi test-gradivoPrvim testom biće obuhvaćeno sljedeće gradivo:

Vladimir Barović, Medijsko izvještavanje u kriznim situacijama (str. 11-100), kao i prezentacije sa sajta.

 

Broj posjeta : 82