Građevinski fakultet

Popravni rok - izmjena termina
Na zahtjev studenata, odlaže se popravni rok za 07.06.2019 godine u 10h.

Broj posjeta : 271