Građevinski fakultet, 04.09.2019

Termin ispita septembarski rokIspit će se održati u ponedjeljak 09.09.2019.god. sa početkom u 11h.

Studenti će moći polagati oba kolokvijuma i završni ispit.

Broj posjeta : 132