Fakultet političkih nauka

Radionica u okviru projekta TRANS2WORK
Radionica u okviru projekta TRANS2WORK

Na Fakultetu političkih nauka u srijedu, 15.novembra sa početkom u 11h, sala 1 održaće se radionica u okviru projekta pod nazivom Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji , Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori (Trans2Work), čiji je nosilac Univerzitet Crne Gore - Pomorski fakultet Kotor.

U okviru ove radionice, članovi projektog tima će govoriti o položaju studenata sa invaliditetom na našem Univerzitetu, kao i o budućim aktivnostima koje će biti preduzete kada je u pitanju unapređenje pojedinih službi podrške u radu sa studentima sa invaliditetom.

Na ovaj način će se istaknuti spremnost Univerziteta, a samim tim i univerzitetskih jedinica, da podrže inicijativu za sprovođenje različitih oblika afirmativne akcije, kako bi se cjelokupan proces studiranja što više prilagodio potrebama studenata sa invaliditetom.

Na radionici će biti i riječ i o nabavci odgovarajuće opreme na univerzitetskim jedinicama koje će biti prilagođene studentima sa invaliditetom.

Pozivaju se svi zainteresovani studenti da prisustvuju radionici.