Fakultet političkih nauka

Radionice na temu „ Specifičnosti komunikacije sa osobama sa invaliditetom u socijalnom radu "
Obavještavaju se studenti Departmana Socijalna politika i socijalni rad (druga i treća godina) da će se u terminima 18.12.2017. godinu (12.15h - sala3) i 21.12.2017.godine (12.15) realizovati radionice na temu Specifičnosti komunikacije sa osobama sa invaliditetom u socijalnom radu.
 
Radionice sprovodi stručno osoblje Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore.
 
Maksimalan broj učesnika po terminu je 15.
 
Zainteresovani studenti svoje prijave za radionice podnose mailom na adresu vijece.studenata.fpn.me@gmail.com
Studenti su dužni navesti ime i prezime, broj indexa, i godinu studija.
 
Primarno je prijavljivanje za radionicu u prvom terminu (ponedeljak 12.15h), a ukoliko broj zainteresovanih studenata bude veći od 15, radionica će se realizovati i u drugom terminu (četvrtak 12.15h).
 
U prilogu je opis sadržaja radionice.
 
 

Dokumenti