Fakultet političkih nauka

PRIJAVA TEME MASTER RADA
 

Studenti magistarskih studija nakon završenog zimskog semestra stiču pravo prijave teme master rada. U dogovru sa predmetnim nastavnikom/mentorom, student je u obavezi dostaviti Službi za studentska pitanja tri primjerka Prijave teme master rada, potpisane od strane mentora i kandidata, koje se dostavljaju Službi za studentska pitanja do 10. u mjesecu.

U prilogu možete preuzeti:

1. Formu prijave master rada, 

2. Pravila formatiranja rada,

3. Faze prijave teme master rada.

 

Za sve potrebne informacije možete se obratiti Službi za studentska pitanja:

mr Vera Miklovčić-Prenkočević

tel: +382 20 239 036

email: verami@ucg.ac.me

         veramiklovcic@gmail.com

Dokumenti

Broj posjeta : 835