Novi studijski programi

Novi Nastavni plan i program Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore


Polazeći od principa integrisanog univerziteta i reorganizacije studijskih programa Univerziteta Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje je aplicirao za početnu akreditaciju novih studijskih programa za sve nivoe akademskih studija. 

Od studijske 2017/18. godine, Akademske osnovne studije: Fizička kultura i zdravi stilovi života i Sportski novinari i treneri će se realizovati po principu 3+2+3 (tri godine osnovne studije, dvije godine master studije i 3 godine doktorske studije). Poslije završene tri godine akademskih osnovnih studija dobija se diploma akademskih osnovnih studija, Stepen Bachelor (BSc).

Akademski master studije traju dvije godine (120 ECTS kredita). Student može da bira master studijski program Fizička kultura i zdravi stilovi života ili Sport i fitnes

Poslije završene dvije godine akademskih master studija i odbranjenog rada, student dobija diplomu akademskih master studija (MSc) – sa nazivom studijskog programa (Fizička kultura i zdravi stilovi života ili Sport i fitnes). U dodatku diplome se detaljnije opisuje jedna od mogućih oblasti na master studijama, koju je student završio.

Doktorske studije - Fizička kultura traju tri godine (180 ECTS kredita). Poslije završene tri godine doktorskih studija i odbranjenog doktorskog rada dobija se diploma Doktorskih studija, stepen Doktora nauka (PhD) – Fizička kultura.

U prilogu možete naći Nastavni plan za akademske osnovne studije.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.