PRIJAVA TEME MASTER RADA
 

Studenti magistarskih studija nakon završenog zimskog semestra stiču pravo prijave teme master rada. U dogovru sa predmetnim nastavnikom/mentorom, student je u obavezi dostaviti Službi za studentska pitanja tri primjerka Prijave teme master rada, potpisane od strane mentora i kandidata.

U prilogu možete preuzeti:

1. Formu prijave master rada, 

2. Pravila formatiranja rada,

3. Faze prijave teme master rada,

4. Saglasnost mentora za dostavljanje magistarskog rada.

 

Za sve potrebne informacije možete se obratiti Službi za studentska pitanja:

mr Vera Miklovčić-Prenkočević

tel: +382 20 239 036

email: verami@ucg.ac.me

         veramiklovcic@gmail.com

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.