Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 24.11.2019

Termin kolokvijumaKolokvijum iz predmeta Informacione tehnologije u sportu održaće se u utorak, 3. decembra 2019. godine, sa početkom u 10h, u amfiteatru Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

Prilikom polaganja, studenti su u obavezi da posjeduju identifikacioni dokument i hemijsku olovku. Napominju se studenti da je termin kolokvijuma ujedno i termin predaje III domaćeg zadatka.

Broj posjeta : 147