Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Raspored polaganja završnog ispita
U prilogu je raspored studenata po grupama za polaganje završnog ispita. U prilogu su date informacije o pripremi završnog ispita, kroz samostalno vježbanje i uz pomoć predmetnog saradnika.

Predmetni nastavnik,
Prof. dr Miloš Daković

Dokumenti

Broj posjeta : 149