Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Termin popravnog kolokvijuma
Studenti koji nijesu zadovoljni ostvarenim rezultatom na kolokvijumu mogu 9.6.2020. u 12:00 časova raditi popravak kolokvijuma u računarskoj učionici Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

Predmetni nastavnik,
Prof. dr Miloš Daković

Broj posjeta : 133