Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 07.06.2020

Termin popravnog kolokvijumaStudenti koji nijesu zadovoljni ostvarenim rezultatom na kolokvijumu mogu 9.6.2020. u 12:00 časova raditi popravak kolokvijuma u računarskoj učionici Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

Predmetni nastavnik,
Prof. dr Miloš Daković

Broj posjeta : 79