Metalurško-tehnološki fakultet

Nastava u prvoj radnoj nedjelji
U prvoj radnoj nedjelji će biti održana samo predavanja uživo u sali 208 u terminima

četvrtak 10-12

petak      8-10

Obavještenje o načinu održavanja nastave u drugoj radnoj nedjelji će biti blagovremeno istaknuto

Broj posjeta : 78