Metalurško-tehnološki fakultet

I Kolokvijum - Uvod u Metalurgiju i Materijale
OBAVJEŠTENJE

za studente I godine METALURGIJE

I Kolokvijum iz predmeta Uvod u metalurgiju i materijale, održaće se u  četvrtak 12. aprila, sa početkom u 815 časova u Sali 101.

Meterijal za učenje studenti mogu preuzeti svakog radnog dana u kancelarijama 517. na petom spratu i 606. na šestom spratu.

Predmetni nastavnik