Metalurško-tehnološki fakultet, 05.12.2019

Termini kolokvijumaTermini kolokvijuma iz fizike su:

1. prvi kolokvijum - 03.12.2019 (u 08:00)

2. popravni prvi kolokvijum - 12.12.2019 (u 14:00)

3. drugi kolokvijum - 21.12.2019 (u 08:00)

4. popravni  drugi kolokvijum - 27.12.2019 (u 08:00)

Može doći do izmjene datuma kolokvijuma u dogovoru sa studentima.

Broj posjeta : 429