Metalurško-tehnološki fakultet, 23.11.2020

Laboratorijske vježbeLaboratorijske vježbe iz fizike će se održati u petak 27.11.2020.

Studenti će raditi sljedeće vježbe:

1. Određivanje ubrzanja Zemljine teže matematičkim klatnom

2. Određivanje brzine zvuka pomoću Kundtove cijevi

3Određivanje žižne daljine sočiva (direktni i Beselov metod)

4. Određivanje koeficijenta apsorpcije γ - zraka pomoću brojača

Literatura na osnovu koje se sprema vježba je "Osnovna mjerenja u fizici" - ing. Vlastimir Vučić.

Da bi mogli raditi vježbu studenti su dužni da je nauče iz knjige, da donesu sa sobom pripremu za vježbu (u svesci za izradu pismenih zadataka za srednje škole, formata A4, trebaju da napišu iz knjige sve što je potrebno za datu vježbu (opis problema, instrumente, način mjerenja, račun koji se treba sprovesti,...), digitronhemijsku i običnu olovkumilimetarski papir, rukavice i masku. Studenti koji ne budu ispunili svaku o ovih obaveza ne mogu prisustvovati vježbi. 

Zbog situacije sa COVID-om, u petak će studenti odraditi sve četiri vježbe. Stoga, treba se u istoj svesci napisati priprema i naučiti gradivo za svaku vježbu. Nakon što se napiše priprema za jednu vježbu u svesci, potrebno je ostaviti dvije prazne stranice kako bi se na njima vršila obrada rezultata mjerenja.

Vježbe će se održati u laboratoriji 034 (kod zadnjih izlaznih vrata).

Dokumenti

Broj posjeta : 655