Metalurško-tehnološki fakultet

Obavještenja i materijali za engleski jezik
Dragi studenti,

Interaktivna nastava se odvija preko aplikacije Zoom, u terminima koji su važili i prije proglašenja privremenih mjera. Sve detaljnije informacije se nalaze na platformi za učenje na daljinu, pa vas molim da se prijavite za kurs kod prof. Ivanovića na platformi za učenje na daljinu na https://dl.ucg.ac.me/enrol/index.php?id=313

U okviru kursa imate termine interaktivne nastave, zadatke, testove i druge materijale. Aktivno pohađanje interaktivne nastave i tačna i blagovremena izrada pomenutih materijala će uticati na konačnu ocjenu.

Kurs se nalaze unutar sljedećeg niza: 

Univerzitet Crne Gore → Filološki fakultet → Engleski jezik i književnost → Osnovne studije → Engleski jezik (Igor Ivanović)

 

 

Knjiga za Engleski jezik 1

Radna sveska za Engleski jezik 1

Probni testovi za Engleski jezik 1

Knjiga za Engleski jezik 2

Radna sveska za Engleski jezik 2

Probni testovi za Engleski jezik 2

Ključ za probne testove iz Engleskog jezik 1 i 2

FIL - Gramatika 1

FIL - Lektira uz Gramatiku 1

FIL - Gramatika 2

FIL - Gramatika 3

FIL - Lektira uz Gramatiku 3

FIL - Probni testovi za Gramatiku 1, 2 i 3

FME - Engleski 4

FME - Engleski 6

MTF - Engleski jezik 3

MTF - Lektira uz Engleski jezik 1

MTF - Lektira uz Engleski jezik 3

MTF - Probni testovi za Engleski jezik 3

PMF - Engleski jezik 3

PMF - Lektira uz Engleski jezik 3

PMF - Probni testovi za Engleski jezik 3 i 4

PMF - Engleski jezik 4

 

 

Rezultati

Broj posjeta : 1253