Fakultet političkih nauka

Politička antropologija – drugi seminarski rad i prikaz
Zbog trenutne epidemiološke situacije, obavještavaju se studenti I godine da će se dodatni dio bodovanja iz predmeta Politička antropologija i Kulturna antropologija obaviti na sledeći način:

  • Drugi seminarski rad - 30 bodova (koji mora imati 15 - 25 strana);
  • Prikaz knjige – 10 bodova (koja mora imati 5 – 10 strana);

Drugi seminarski rad mogu raditi najviše dva studenta. Prikaz može raditi samo jedan student. Prijava teme za seminarski rad vrši se isključivo na časovima vježbi. Student ne može raditi istu temu koju je uradio za prvi seminarski rad ili za prezentaciju. Potrebno je naznačiti na naslovnoj strani rada da je dostavljeni rad “Drugi seminarski rad” ili “Prikaz”.

Za veću ocjenu, kao i za ocjenu B, studenti mogu uraditi i dostaviti prikaz jedne knjige koja je navedena za literaturu za Završni ispit. Za ocjenu A, potrebno je izaći na Završni ispit.

Završene radove i prikaze potrebno je dostaviti u štampanoj i elektronskoj formi. Radovi u štampanoj formi se dostavljaju kod poslovnog sekretara FPN-a u kabinetu 19. Radovi u elektronskoj formi dostavljaju se na email adresu: antropologija.fpn@gmail.com

Krajnji rok za dostavljanje radova je 15.06.2020. godine (zaključno sa tim danom).

Važno: e-mail sa završenim radom mora sadržati detaljne informacije o studentima: ime i prezime, broj indeksa, smjer, naziv rada, i naznaka koji rad je u pitanju (prvi ili drugi seminarski rad, ili prikaz).

Broj posjeta : 98

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.