Fakultet političkih nauka

Liteatura za pripremu kolokvijuma; Obavještenje o kolokvijumu
Kolokvijum će se održati u planiranom terminu. O modalitetu polaganja, studenti će biti blagovremeno obaviješteni.

Za kolokvijum se priprema: Vukadinović, Radovan, Politika i diplomacija, Politička kultura, Zagreb, 2004. str:  7-76.

Broj posjeta : 41