Termin polaganja testova u avgustovskom roku
I rok testa: 28. 08. od 10h

II rok testa: 5. 09. od 10h.

Testovi nose do 30 bodova. Ukoliko studenti nijesu zadovoljni bodovima sa vježbi, njih mogu nadoknaditi na završnom ispitu odgovarajući na dodatna pitanja koja tematski odgovaraju aktivnostima na vježbama održanim u toku semestra.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.