Fakultet političkih nauka, 03.12.2018

Termini završnog ispitaZavršni usmeni ispit iz predmeta Sociologija biće održan u četvrtak 10. januara 2019. godine - Socijalni rad u 10h, Medijske studije 11h i 30min. 

Popravni završnog usmenog ispita biće održan u četvrtak 24. januara 2019. godine - Socijalni rad u 10h, Medijske studije 11h i 30min.