Fakultet političkih nauka

Termin prvog kolokvijuma
Prvi kolokvijum iz ovog predmeta održaće se 6.4. u terminu predavanja i vježbi (studenti će biti podijeljeni u dvije grupe - raspored polaganja biće im proslijeđen putem mejla).

Na zahtjev studenata test će se realizovati u prostorijama fakulteta, a svi prijavljeni obavezno moraju nositi masku i poštovati epidemiološke mjere.

Broj posjeta : 50