Fakultet političkih nauka, 17.09.2020

Usmeni ispit 

Produžava se rok za predaju radova do 22.09.2020. godine.

Usmeni će se održati 23.09. sa početkom u 10 sati.

Broj posjeta : 72