Fakultet političkih nauka, 20.07.2020

Termin ispita u septembarskom rokuModalitet polaganja:

Dva testa po 25 bodova

Završni ispit 50 bodova

Studenti mogu raditi svaku od navedenih provjeru znanja.

Način polaganja: Pismeno

 

3. 09. 2020. od 09h. 17. 09. 2020. od 09h
Broj posjeta : 51