Fakultet političkih nauka

Teorije međunarodnih odnosa -vježbe
Vježbe iz predmeta Teorija međunarodnih odnosa održaće se u petak, 15. decembra sa početkom u 17h, sala 1.