Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Saradnja Univerziteta Crne Gore i industrije predstavljena na konferenciji evropskog projekta INO NET
Univerzitet Crne Gore je predstavio svoje aktivnosti na polju pospješivanja saradnje sa poslovnim sektorom-industrijom u zemlji na današnjoj završnoj konferenciji evropskog projekta „Promocija kulture inovacija i podrška saradnji izmedu aktera u oblasti istraživanja, obrazovanja i inovacija (INO NET)”.

Konferencija ”Primjena inovacija u nauci i privredi u Crnoj Gori” je organizovana u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, Univerzitetom Crne Gore i Naučno tehnološkim parkom Crne Gore, sa ciljem predstavljanja regulatornog, infrastrukturnog i istraživačkog potencijala i aktivnosti u Crnoj Gori, kao okosnica nacionalnog inovacionog ekosistema. Konferencija je takođe bila prilika da predstavnici preduzeća predstave svoje inovacije i razmijene iskustva iz prakse.

U okviru predstavljanja preduzetih aktivnosti i aktuelnih projekata, g-đa Srna Sudar, rukovodilac Centra za transfer tehnologija na Univerzitetu Crne Gore, je predstavila Erasmus+ projekte REBUS, e-VIVA, KnowHub i najnoviji SUCCESS, u kojima Univerzitet Crne Gore koristi dostupne dobre prakse evropskih univerziteta i naučno-istraživačkih institucija da pospješi preduzetničke kompetencije kod studenata i produbi i diverzifikuje saradnju sa preduzećima, čime se jača ambijent za inovacije i kreira sistem za održivi univerzitet. Poseban naglasak je dat na SUCCESS projekat u okviru kojeg je nedavno sprovedeno istraživanje o saradnji univerziteta i preduzeća, čiji rezultati, podaci i zaključci su predstavljeni kao potencijal za dalji rad na rješavanju izazova i time se kreira efikasan inovacioni sistem u zemlji, gdje akademska i poslovna zajadnica usko sarađuje i na najbolji način koriste svoje potencijale i resurse.

Dokumenti

Broj posjeta : 236

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.