Osnovne informacije
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

 

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije je osnovan odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore u februaru 2018. godine (Odluka br. 02-26/3), kako bi se doprinijelo iskorišćenju, umrežavanju i koordinisanju istraživačkih i inovacionih resursa na Univerzitetu Crne Gore, u cilju povećanja produktivnosti istraživačkih timova, intenziviranja učešća u naučno-istraživačkim projektima finansiranim iz eksternih fondova, podsticanja sinergije i interdisciplinarnosti u istraživanjima, stimulisanja saradnje sa domaćim i inostranim istraživačkim subjektima, stimulisanja saradnje sa privrednim sektorom, uspostavljanja okvira za komercijalizaciju rezultata naučnih istraživanja i sl. Dati opseg djelovanja i aktivnosti Instituta će rezultirati jačanjem konkurentnosti Univerziteta u naučno-istraživačkom i inovativnom stvaralaštvu.

Institut, kao licencirana naučno-istraživačka institucija, će svoje ciljeve ostvarivati kroz sljedeće djelatnosti:

 ■   Podrška, promovisanje i realizacija osnovnih, razvojnih i primijenjenih istraživanja;

 ■   Priprema prijava, formiranje interdisciplinarnih timova, realizacija i rukovođenje nacionalnih i međunarodnih projekata;

 ■   Razvoj inovativnih rješenja, patenata, prototipova i slično;

 ■   Obuka u domenu istraživanja, zaštite prava intelektualne svojine, prijave patenata i slično;

 ■   Projektovanje i izrada stručnih elaborata, analiza i studija;

 ■   Razvoj partnerstva sa privrednim subjektima i povezivanje istraživača i studenata sa poslovnim partnerima;

 ■   Podsticanje ulaganja privrednog sektora u istraživanje i razvoj;

 ■   Pružanje podrške i učvršćivanje veza sa poslovnim inkubatorima i naučno-tehnološkim parkovima;

 ■   Podrška razvoju poslovnih inkubatora u okviru Univerziteta Crne Gore;

 ■   Zajedničko učešće na tržištu sa ostalim jedinicama koje se bave transferom znanja i tehnologija;

 ■   Obezbjeđivanje pristupa resursima, opremi, obukama, rezultatima istraživanja, patentima i licencama koje se nude poslovnom okruženju;

 ■   Organizovanje naučnih konferencija, seminara i sličnih događaja posvećenih istraživanjima i inovacijama;

 ■   Organizovanje programa stručnog usavršavanja putem seminara, obuka i sl.

 ■   Pružanje konsultantskih/stručnih usluga u procesu transfera tehnologija;

U sastavu Instituta funkcioniše Centar za transfer tehnologija kao podorganizaciona jedinica, koja u sklopu svoje djelatnosti pruža podršku i pomoć fakultetima i institutima u okviru Univerziteta Crne Gore, ali i drugim institucijama u Crnoj Gori koje se bave naučno-istraživačkom i inovativnom djelatnošću, u domenu transfera tehnologija, komercijalizacije rezultata istraživanja i realizacije inovativnih projekata, a takođe posreduje u uspostavljanju saradnje između akademske zajednice i privrede, transferu znanja ka privredi, analizi potreba tržišta, podršci u plasmanu novih tehnologija i inovacija i pitanjima zaštite intelektualne svojine.

 

Tel.: +382-67-073-656; Email: iciii@ucg.ac.me

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.