Institut za napredne studije UCG dobitnik istraživačkog granta Univerziteta u Oksfordu
Institut za napredne studije UCG dobitnik istraživačkog granta Univerziteta u Oksfordu

Institut za napredne studije Univerziteta Crne Gore (INS UCG) dobitnik je istraživačkog granta Univerziteta u Oksfordu, koji će biti i partner na projektu pod nazivom Beyond the Anticlerical Paradigm: Rethinking Secularism in Contemporary Montenegro. Projekat će se realizovati u periodu od 17 mjeseci.

Projekat INS prijavljen je na međunarodnom konkursu koji se realizuje u sklopu programa Novi horizonti nauke i religije u Centralnoj i Istočnoj Evropi na univerzitetskom Centru za nauku i religiju „Ijan Remzi”, a koji finansira Fondacija „Džon Templton”.

Interdisciplinarni projekat ima za cilj da ispita recepciju „sekularizma” i „sekularnosti” u društvenoj, političkoj i intelektualnoj javnosti u Crnoj Gori. Projektom će rukovoditi dr Filip Ivanović, naučni saradnik na INS, dok će naučni saradnik dr Bojan Baća i saradnik u istraživanju mr Feđa Pavlović biti zaduženi za sociološku i politikološku komponentu istraživanja. U cilju povezivanja mlade naučne dijaspore sa INS kao centrom za istraživačku izvrsnost u društvenim i humanističkim nauka, na projektu će biti angažovani i drugi crnogorski istraživači koji se usavršavaju u inostranstvu.

Pored naučnoistaživačkog dijela, projekat će finansirati međunarodno umrežavanje i razvoj kapaciteta INS.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.