Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   16.07.2021
  JRC omogućava otvoren pristup istraživačkoj infrastrukturi
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   09.07.2021
  Sastanak Upravnog odbora Erasmus+ SUCCESS projekta u Sarajevu 8. i 9. jula
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   07.07.2021
  I monitoring misija Erasmus+ projekta SUCCESS
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   25.06.2021
  UCG na završnoj konferenciji INO NET projekta - značaj mentorstva za studente
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   25.06.2021
  EURAXESS radionica - Izvrsnost nauke u sistemu visokog obrazovanja i doprinos zapošljivosti u Crnoj Gori
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   22.06.2021
  Evropski dani istraživanja i inovacija 2021
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   04.06.2021
  Saradnja Univerziteta Crne Gore i industrije predstavljena na konferenciji evropskog projekta INO NET
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   19.04.2021
  Besplatna virtuelna radionica produkcije mrežnih izvedbenih umjetnosti 27.-28. aprila
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   06.04.2021
  Unija za Mediteran (UfM) - proces konsultacija na temu istraživanja i inovacija 2021.
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   22.03.2021
  MSCA seminar 24. i 25. marta: Obuka i mobilnost za istraživače i institucije
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   11.03.2021
  Povezivanje univerziteta i kompanija rješenje za odliv mozgova iz zemalja Zapadnog Balkana
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   19.02.2021
  Konkurs za CEEPUS stipendije za 2020/21
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   18.02.2021
  COST Info dan - mogućnosti umrežavanja naučnih timova i podsticanja međunarodne naučne saradnje
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   25.12.2020
  Prvi koordinatorski sastanak Erasmus + SUCCESS projekta
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   01.10.2020
  Usvojena „Politika za otvoreni pristup istraživačkoj infrastrukturi na Univerzitetu Crne Gore“
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   23.09.2020
  Praksa u CERN-u u 2021.
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   10.09.2020
  Takmičenje u okviru filmskog festivala Watersprite 2021.
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   09.09.2020
  UNDP-BOOST poziv za inovativna rješenja za borbu sa izazovima izazvanim COVID-19 pandemijom
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   07.09.2020
  Masovni otvoreni onlajn kurs o morskom otpadu (MOOC)
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   04.09.2020
  Sedmi forum mladih naučnika za region Centralne i jugoistočne Evrope, 2-6.decembra 2020. u Beču
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   03.09.2020
  Godišnja berlinska konferencija Falling Walls – online događaj 9.11.2020.
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   22.07.2020
  Evropski dani istraživanja i inovacija 2020
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   02.07.2020
  EU napredak prema Ciljevima održivog razvoja (COR/SDGs) - 2020
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   01.07.2020
  Doprinos Univerziteta Crne Gore planiranju razvoja novih sadržaja i usluga na portalu Naučna mreža
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   04.06.2020
  Kurs za evropsku naučnu diplomatiju
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   04.06.2020
  Poziv za podršku projektima za novi Zeleni plan/ Green Deal
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   01.04.2020
  Horizont 2020
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   01.04.2020
  Erasmus+
Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije -   07.02.2020
  Institut-Centar izvrsnosti podržao posjetu Evropske Agencije za hemikalije (ECHA) Crnoj Gori