Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

MSCA seminar „EU-zapadni Balkan: Obuka i mobilnost za istraživače i institucije“

25.02.2021


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Konkurs za CEEPUS stipendije za 2020/21

19.02.2021


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

COST Info dan - mogućnosti umrežavanja naučnih timova i podsticanja međunarodne naučne saradnje

18.02.2021


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Prvi koordinatorski sastanak Erasmus + SUCCESS projekta

25.12.2020


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Usvojena „Politika za otvoreni pristup istraživačkoj infrastrukturi na Univerzitetu Crne Gore“

01.10.2020


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Praksa u CERN-u u 2021.

23.09.2020


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Kratki vebinar otvorenog pristupa: Interakcija nauka-politika-društvo u upravljanju morskim resursima zasnovanim na ekosistemskom pristupu i planiranju

15.09.2020


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Takmičenje u okviru filmskog festivala Watersprite 2021.

10.09.2020


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

UNDP-BOOST poziv za inovativna rješenja za borbu sa izazovima izazvanim COVID-19 pandemijom

09.09.2020


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Masovni otvoreni onlajn kurs o morskom otpadu (MOOC)

07.09.2020


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Sedmi forum mladih naučnika za region Centralne i jugoistočne Evrope, 2-6.decembra 2020. u Beču

04.09.2020


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Godišnja berlinska konferencija Falling Walls – online događaj 9.11.2020.

03.09.2020


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Evropski dani istraživanja i inovacija 2020

22.07.2020


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

EU napredak prema Ciljevima održivog razvoja (COR/SDGs) - 2020

02.07.2020


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Doprinos Univerziteta Crne Gore planiranju razvoja novih sadržaja i usluga na portalu Naučna mreža

01.07.2020


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Kurs za evropsku naučnu diplomatiju

04.06.2020


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Poziv za podršku projektima za novi Zeleni plan/ Green Deal

04.06.2020


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Horizont 2020

01.04.2020


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Erasmus+

01.04.2020


Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Institut-Centar izvrsnosti podržao posjetu Evropske Agencije za hemikalije (ECHA) Crnoj Gori

07.02.2020