FuturUM: Simbol znanja i napretka
FuturUM: Simbol znanja i napretka

Univerzitet Crne Gore promotor je razvoja crnogorske države i društva već pola vijeka. S vizijom osnivača da se Crna Gora razvija kao moderno društvo u kojem su oduvijek riječ, umnost i mudrost bili utkani u sva djela, savremeni Univerzitet Crne Gore u novo desetljeće ulazi sa sloganom FuturUM.

Slogan povezuje koncept budućnosti, latinskom riječju "futurum", i pojam "um", koji u našem slučaju jeste dvoznačan – simbol je znanja i inteligencije i skraćenica naziva Univerziteta  na engleskom jeziku "UM".

Ova kombinacija riječi i simbola, čini FuturUM amblemom nade i prosperiteta, gdje se znanje i mudrost prepliću, a Univerzitet Crne Gore ostaje ključni izvor održivog, inovativnog i ka zajednici usmjerenog obrazovanja.

Ključni likovni znak jubileja jeste rimski broj L, koji označava 50 godina Univerziteta. Slogan FuturUM i logotip čine cjelovitu semantičku i simboličku cjelinu. Otuda slogan FuturUM treba čitati kao podsjetnik na amblem nade i prosperiteta (futur), kojeg tvore znanje i mudrost (um), a čija je crnogorska institucionalna referenca Univerzitet Crne Gore (UM).

Priča o FuturUM-u nije samo u riječima i simbolima, to je poziv na putovanje kroz vrijeme, kroz osvajanje znanja i građenje nade, gdje svaki detalj simbolizuje 50 uspješnih godina Univerziteta Crne Gore.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.