Dr Maša Ždralević dobitnica godišnje Nagrade Univerziteta Crne Gore
Dr Maša Ždralević dobitnica godišnje Nagrade Univerziteta Crne Gore

Dr Maša Ždralević, istaknuta članica naučnog osoblja Instituta za napredne studije Univerziteta Crne Gore (UCG), zasluženo je dobila godišnju Nagradu za izuzetan doprinos naučnoistraživačkom radu i međunarodnom ugledu Univerziteta, u godini za nama. Nagradu joj je uručio rektor UCG, prof. dr Vladimir Božović, na svečanoj sjednici Senata UCG, u prisustvu kolega i istaknutih članova akademske zajednice.

Dr Maša Ždralević je u toku 2023. godine objavila četiri naučna rada u renomiranim međunarodnim časopisima, od kojih se posebno izdvajaju studija odabranih mikroRNK u dijagnostici kolorektalnog karcinoma kod pacijenata u Crnoj Gori, u kojoj je dr Ždralević prvi autor, kao i farmakogenetska studija u kojoj je pokazana korelacija specifičnih polimorfizama sa povećanim rizikom od nastanka neželjenih dejstava na nivou mišića kod pacijenata na terapiji atorvastatinom, i koja je objavljena u prestižnom časopisu Scientific Reports (Nature portfolio). Rezultati istraživanja dr Ždralević su takođe bili predstavljeni i na više međunarodnih naučnih konferencija.

Kada je u pitanju projektna aktivnost, dr Ždralević je u toku 2023. godine bila angažovana kao aktivni istraživač na tri međunarodna projekta, dva COST i jedan Erazmus+ CBHE. U oba COST projekta dr Ždralević je takođe i član upravljačkog odbora.

U okviru COST TRANSLACORE COST TRANSLACORE projekta (www.translacore.eu)  je kao dobitnica granta realizovala kratkoročnu naučnu mobilnost u Centru za genom i biomedicinu u Izmiru, Turska, gdje je aktivno učestvovala u istraživanjima koja su doprinijela razumijevanju integriteta bioloških uzoraka i funkcionisanja kancerskih biobanaka.

Dr Maša Ždralević se istakla kao član Programskog komiteta za zdravlje pri Evropskoj komisiji, gdje je kao nacionalni predstavnik aktivno učestvovala u donošenju programskih akata za oblast zdravlja, ostvarujući značajan doprinos u saradnji sa relevantnim akterima na nacionalnom nivou.

Pored toga, dr Maša Ždralević je aktivno učestvovala i kao gostujući urednik i recenzent u vodećim naučnim časopisima, dodatno doprinoseći širenju naučnog znanja i razmjeni ideja u svojoj oblasti.

U okviru svog angažmana u Centru za naučnoistraživački rad Medicinskog fakulteta UCG, dr Maša Ždralević kontinuirano radi na unapređenju naučnoistraživačke infrastrukture, pa tako Centar danas ima tri u potpunosti opremljene i funkcionalne laboratorije – laboratoriju za molekularnu medicinu, laboratoriju za ćelijske kulture i laboratoriju za spektrofotometriju i polarografiju. U aprilu 2023. godine dr Ždralević imenovana je za Šefa laboratorije Centra za naučnoistraživački rad Medicinskog fakulteta UCG. 

Njen akademski put obiluje postignućima i izuzetnim angažmanom kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Sa završenim doktoratom na Univerzitetu u Salentu, Italija, i bogatim iskustvom u istraživačkim institucijama širom Evrope, dr. Maša Ždralević, a budući da je diplomirala i magistrirala na Prirodno-matematičkom fakultetu (program Biologija) predstavlja istinsku inspiraciju za buduće generacije naučnika i istraživača u Crnoj Gori i šire.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.