Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije, 22.04.2020

KA 1: Individualni grantoviX

GRANTOVI ZA STUDENTE, AKADEMSKO I VANNASTAVNO OSOBLJE

 

Program Erasmus +: Akcija mobilnosti za sticanje vještina i znanja, pruža sledeće mogućnosti za pojedince:

Učenje u inostranstvu za studente uključuje:

  ■  Studiranje, uključujući master nivo;

  ■  Praksa u preduzećima.

 

Profesionalne razvojne mogućnosti za osoblje uključuje:

  ■  Obuka ili predavanje/podučavanje;

  ■  Učešće u radionicama koje organizaju preduzeća.

 

Više informacija o sticanju vještina i znanja  se mogu naći na programskoj web stranici za mogućnosti obrazovanja.

 

KREDITNA MOBILNOST ZA STUDENTE

Program Erasmus +: mobilnost sticanja vještina vještina i znanja - međunarodna akcija kreditne mobilnosti, pruža mogućnost studentima da otputuju u inostranstvo,u periodu od 3 do 12 mjeseci (mogućnost za stažiranje, ukoliko je isplanirano). Nepovratna sredstva mogu se dati za studiranje ili obuku u inostranstvu, sa ukupnim trajanjem do 12 mjeseci po svakom ciklusu studija:

   ■  Tokom prvog ciklusa studija (Bachelor/ inž. ili ekvivalent), uključujući kratak ciklus (NKO/EQF nivoi 5 i 6)

   ■  Tokom drugog ciklusa studija (Master ili ekvivalent – NKO/EQF nivo 7) i

   ■  Tokom trećeg ciklusa kao doktorand (doktorski nivo ili nivo NKO/EQF-a 8)

 

Detalji o mogućnostima Erasmus + programima za studiranje dostupni su na Erasmus + web sajtu.

Detalji o mogućnostima Erasmus + programa za stažiranje dostupni su na Erasmus + web sajtu.

 

 

MOBILNOST ZA STICANJE DIPLOMA ZA POJEDINCE - ZAJEDNIČKI MASTERI

Zajedničke master diplome/studije (ZMS) sprovodi međunarodni konzorcijum visokoškolskih ustanova - a gdje je relevantno - i drugi obrazovni i / vanobrazovni partneri sa određenom stručnošću i interesovanjem za datu/e oblast(i)/profesionalni razvoj(i) obuhvaćeni Programom.

 

Studenti treba da stupe u kontakt sa konzorcijumom koji nudi master studije za detalje i procedure prijavljivanja.

Detalji o mogućnostima Erasmus + programa za zajedničku master diplomu su dostupni su na Erasmus + web sajtu.

 

MOBILNOST ZA NAUČNIKE

Zajedničke master diplome/studije (ZMS) sprovodi međunarodni konzorcijum visokoškolskih ustanova - a gdje je relevantno - i drugi obrazovni i / vanobrazovni partneri sa određenom stručnošću i interesovanjem za datu/e oblast(i)/profesionalni razvoj(i) obuhvaćeni Programom.

Nastavno osoblje treba da stupe u kontakt sa konzorcijumom koji nudi mogućnosti za predavanje/podučavanje u okviru zajedničkih master studija/diploma.

Detalji o mogućnostima Erasmus + programa za nastavu/predavanje u okviru zajedničkih master studija/diploma su dostupni su na Erasmus + web sajtu.

 

MOBILNOST ZA NASTAVNO OSOBLJE ZA NASTAVU I OBUKU

Program Erasmus + pruža mogućnosti predavanja nastavnom osoblju visokoškolskih ustanova i osoblju koja su preduzeća pozvali. Mogućnosti za obuku su takođe dostupne nastavnom i nenastavnom osoblju, zaposlenom u visokoškolskoj ustanovi.

Detalji o mogućnostima Erasmus + programa za nastavu i obuku su dostupni su na Erasmus + web sajtu.

 

 

MOBILNOST ZA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE PROGRAME I SARADNJU U ISTRAŽIVANJU

Marie Skłodowska Curie akcija, u okviru programa Horizont 2020 koji finansira EU, pruža brojne mogućnosti doktorandima i istraživačima.

Pored toga, program Erasmus Mundus, u okviru Erasmus + programa, nudi ograničen broj stipendija doktorandima za učešće u zajedničkim doktoratima. Važeći uslovi za zajedničke master studije se odnose i na ove (doktorske) stipendije.

Kandidati za doktorske studije ili stipendisti treba da se obrate konzorcijumu koji nudi zajedničke doktorske studije za detalje i procedurama prijavljivanja.

 

Broj posjeta : 263