Fakultet političkih nauka

Predispitni bodovi
U dodatku.

Sve eventualne primjedbe na bodovanje aktivnosti na vježbama poslati na mail saradnika do petka, nakon čega će se eventualno u petak, 27. decembra organizovati konsultacije.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 218