Fakultet političkih nauka

Nova objava - 28.12.2020 09:12
U dodatku obavještenja se nalazi tabela sa predispitnim bodovima iz Političkog sistema Crne Gore. Mole se svi studenti da pažljivo pogledaju svije bodove na vježbama i testovima i da sve eventualne primjedbe pošalju saradniku u nastavi na mejl.

Napomena: Studenti, kojima je u rubrici za bodove na pojedijim vježbama upisan komentar, trebaju da obrate pažnju na komentar pogrešan materijal. On se odnosi na sve studente koji su poslali tematski pogrešan materijal za taj čas vježbi, shodno Planu rada na vježbama, objavljenom na početku semestra.

Dokumenti

Broj posjeta : 99