Fakultet političkih nauka

Novi termin popravnog ispita
Popravni ispit se, na zahtjev studenata sa Politikologije - Međunarodni odnosi i uz saglasnost smjera Medijske studije - Novinarstvo pomjera za 05. 02. 2021. sa početkom od 12h.

Broj posjeta : 85