Fakultet političkih nauka

Zadatak za 25. februar: napomene
Studenti i studentkinje za 25. februar 2021. godine treba da odluče kojim fenomenom digitalne kulture će se baviti tokom ovog semestra, odnosno koja će biti tema njihovog istraživačkog rada, te da o tome pripreme kratku prezentaciju u trajanju od 5 minuta.

Izbor fenomena digitalne kulture uključuje i izbor studije slučaja (filma, televizijske serije, medijskog projekta...) koja će biti interpretirana kroz specifične teorije medija i kulture. Do kraja semestra, studenti i studentkinje su obavezni da, kao završni rad, napišu proširenu teorijsku kritiku određenog djela (filma, televizijske serije, medijskog projekta) koje u svojoj osnovi ima medijski fenomen digitalne kulture. 

Od studenata očekujemo da aktivno učestvuju u predavanjima i vježbama kroz diskusiju o svim predloženim temama, a dok traje online nastava da imaju slušalice, mikrofon i uključenu kameru. Takođe, prisustvo predavanjima i vježbama nije preporučljivo ukoliko studenti i studentkinju ne mogu da obezbjede adekvatan prostor odakle se uključuju, odnosno - ukoliko se javljaju iz autobusa, kola, prevoza, kafića, parkova, sa ulice ili posla... 

Broj posjeta : 140

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.