Fakultet političkih nauka

Termin redovnog i popravnog ispita
Redovni ispit će se održati 28. maja u 8h. 

Popravni ispit će se održati 7. juna u 8h. 

Broj posjeta : 43