Polaganje kolokvijuma u avgustovskom roku
Studenti koji nijesu zadovoljni ranijim, u toku semestra, ostvarenim bodovima na testovima, moći će da polažu kolokvijume usmeno u sklopu završnog ispita.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.