Fakultet političkih nauka, 07.11.2018

Termin prvog kolokvijuma iz Globalizacije (Politikologija i MO)Prvi kolovkijum iz Globalizacije, za studijske programe Politikologija i Međunarodni odnosi, biće održan u subotu, 17. novembra, sa početkom u 10h, sala 4.