Fakultet političkih nauka, 13.02.2019

Plan rada na vježbama; Gradivo i termini kolokvijumaU dodatku se nalazi plan rada na vježbama iz Političkog sistema Crne Gore.

Takođe, postavljen je i dokument sa terminima kolokvijuma iz predmeta kao i potrebnom literaturom za kolokvijume i završni ispit.

 

Dokumenti