Fakultet političkih nauka

Nastavni sadržaj za preostale tematske cjeline; Obavještenje o ispitu; Literatura za pripremu ispita
Obavještavaju se studenti koji slušaju predmet Politički sistem Crne Gore da će se predispitne provjere znanja obaviti cjelovito sa završnim ispitom, a na osnovu Odluke Senata Univerziteta Crne Gore o izmjenama načina polaganja ispita i predispitnih provjera znanja u slučaju kada se na završnom ispitu polaže cjelokupno gradivo. O terminu održavanja ispita, koji će biti pismeno, studenti će biti naknadno obaviješteni, a nakon okončanja ili ublažavanja vanrednih mjera u cilju suzbijanja novog koronavirusa Covid19. 

Za preuzimanje literature, osim već objavljenih materijala i sadržaja, studenti trebaju učitati OVAJ LINK.  Članak Crna Gora - Nova država na Balkanu je dostupan u dodatku.

Ukoliko studenti budu imali problema sa pristupom literaturi, mogu se obratiti predmetnom saradniku na mail.

U materijalima možete pronaći nastavne sadržaje koji, uz konsultovanje obavezne literature, trebaju poslužiti za što kvalitetnije savladavanje gradiva.

Dokumenti

Broj posjeta : 222