Fakultet političkih nauka

Rezultati popravnog ispita
U dodatku obavještenja studenti mogu preuzeti rezultate popravnog ispita iz predmeta Politički sistem Crne Gore.

Uvid u test je moguće ostvariti sjutra u periodu 11:00-12:00h u kancelariji br. 11.

Dokumenti

Broj posjeta : 186