Građevinski fakultet, 08.01.2021

Promijenjen termin ispita - 08.01.2021 19:14Umjesto 14.1. ispit će biti organizovan 15.1. u sledećim terminima:

17 -19h - studenti sa parnim brojem indeksa

19 - 21h - studenti sa neparnim brojem indeksa

Amfiteatri 015, 017 i računarska sala na GF.

Broj posjeta : 138