Građevinski fakultet

Izmjena rasporeda - 14.10.2020 22:36
Online predavanja iz predmeta Tehničko crtanje održavaće se u terminu koji je rasporedom bio predviđen za predmet Geologija (petkom u 11h), a Geologija će počinjati petkom u 13h.

Studenti su već prijavljeni i za jedno i za drugo predavanje i nema potrebe da se nanovo prijavljuju. 

Broj posjeta : 183