Građevinski fakultet, 28.01.2021

Termin konsultacija - 28.01.2021 21:39



Po dogovoru sa studentima, konsultacije će se održati u ponedjeljak, 1.2. 2021. u 10h, u jednoj od slobodnih sala na Gf.

Broj posjeta : 116