Građevinski fakultet, 07.12.2020

Drugi kolokvijumDrugi kolokvijum iz fizike i tehničke fizike će se održati u srijedu 16.12.2020 u 08:00 (sala 106).

Studenti trebaju doći ispred sale 15 minuta prije početka ispita. Sa sobom je potrebno imati

i indeks radi identifikacije.

Broj posjeta : 859