Građevinski fakultet, 18.11.2019

Termin_Kolokvijum 1Kolokvijum 1 će se održati u ponedjeljak 25.11.2019. godine u salama br. 015 i 106, zgrada tehničkih fakulteta, sa početkom u 7.30 časova.

Studenti su obavezni da na svim provjerama znanja (testovi, kolokvijumi, završni ispiti) posjeduju indeks ili ličnu kartu.

 

Predmetni nastavnik

Broj posjeta : 315