Građevinski fakultet, 25.11.2020

Novi termin KolokvijumaU skladu sa preporukama UCG vezano za odlaganje provjera znanja zbog pogoršanja epidemiološke situacije, a u dogovoru sa studentima i Prodekanom za nastavu, odlaže se Kolokvijum iz Otpornosti materijala za ponedjeljak 07.12.2020. u 9.00 časova. Kolokvijum će se održati u salama 017, 105, 010, 008, 006.

Na svim provjerama znanja studenti su obavezni da posjeduju lični dokument (lična karta ili indeks).

 

Studenti su obavezni da se pridržavaju epidemioloških mjera propisanih od strane državnih organa.

 

PREDMETNI NASTAVNIK

Broj posjeta : 342